ΣΥΝ/Θεσεις/09

Εικονίδιο

Περί των προτάσεων του ΣΥΝ

Διαδίκτυο και Τηλεπικοινωνίες: Η Θέση του Συνασπισμού

1Ενας πρώτος κύκλος διαβούλευσης στην ομάδα internet του ΣΥΝ και τις οργανώσεις που ασχολούνται με σχετικά θέματα (δημοσιογράφοι, ΜΜΕ, δικαιώματα κ.α.) έκλεισε με το παρακάτω κείμενο. Ενας δεύτερος κύκλος έχει ήδη ανοίξει προς τις κοινότητες και τις σχετικές ΜΚΟ, ενω σύντομα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το κείμενο των θέσεων μας ώστε να μπεί στην τρίτη φάση διαβούλευσης, ανοιχτά πια στο διαδίκτυο και την κοινωνία. Τα σχόλια σας είναι βεβαίως περισσότερο απο ευπρόσδεκτα:

Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων 50 ετών έχουν ωθήσει την οικονομία από τα φορντιστικά μοντέλα παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης, σε αποκεντρωμένα δίκτυα παραγωγής ανά τον πλανήτη, άμεσα συνδεδεμένα με την κατανάλωση χωρίς τη διαμεσολάβηση της αποθήκευσης. Σε αυτή τη διαδικασία της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, ο έλεγχος των αγορών από την μια πλευρά και η διαχείριση των πληροφοριών από την άλλη φαίνεται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι τεχνολογίες των Τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου, βρίσκονται στον πυρήνα της αποϋλοποίησης της καπιταλιστικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν ένα νέο πεδίο δράσης και άντλησης κερδών. Η πληροφορία ανάγεται σε οικονομική μονάδα – σ’ένα νέο νόμισμα, ο έλεγχος του οποίου, αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντικός για τις κοινωνίες του μέλλοντος.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και η εμφάνιση του διαδικτύου, πριν από περίπου σαράντα χρόνια δημιούργησαν ένα νέο χώρο ανθρώπινης δραστηριότητας, στον οποίο μεταφέρονται σταδιακά όλο και περισσότερες ατομικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές λειτουργίες, το χώρο της δυνητικής και εικονικής πραγματικότητας (cyberspace). Ο χώρος αυτός συντίθεται από πληροφορίες τις οποίες παράγουν άνθρωποι και μηχανές (υπολογιστές). Οι Τηλεπικοινωνίες και το Διαδίκτυο βρίσκονται στην καρδιά της ιστορικής διαδικασίας σύγκλισης των επιμέρους Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τα οποία αποτελούν τους φυσικούς πόρους αυτής της πραγματικότητας και υφίσταται στις μέρες μας την μεγαλύτερη αλλαγή από την εμφάνιση της τυπογραφίας και έπειτα. Στο νέο αυτό πεδίο, εντός του οποίου είμαστε όλοι παραγωγοί και κοινωνοί ταυτόχρονα ενός -μεγαλύτερου από ποτέ- όγκου πληροφοριών και γνώσεων (και καταναλωτές και πωλητές όμως), διακυβεύονται σήμερα ξανά, κοινές μας αξίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης και μεσώ αυτής η δημοκρατία. Ο σύγχρονος καπιταλισμός προσπαθεί να δεσμεύσει και να εμπορευματοποιήσει τις πληροφορίες αυτές αποπειρώμενος να εγκαθιδρύσει νέες σχέσεις κυριαρχίας στην οικονομία και την κοινωνία που δημιουργούν. Το άναρχο από τη φύση του εντούτοις Διαδίκτυο, προσφέρει μεθόδους αντίστασης σε αυτή την απόπειρα και αναδεικνύεται σε νέο πεδίο ατομικής και κοινωνικής έκφρασης, αλληλεπίδρασης, μάθησης και πολιτικής ενδυνάμωσης.

Με αυτή την έννοια η ίδια η τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασμό με τη συνειδητοποίηση και τη δράση των κοινοτήτων των χρηστών του Διαδικτύου ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα του κινήματος του Ανοιχτού λογισμικού και της Ανοικτής πρόσβασης σε κάθε είδους δεδομένα, ίσως θέτουν σήμερα τις βάσεις για την μετάβαση σε μια μετα-καπιταλιστική κοινωνία η οποία θα βασίζεται στην προσφορά και την συνεργατική οικονομία.

Αυτό συμβαίνει διότι οι δυνατότητες που παρέχονται από τις τεχνολογίες αυτές είναι τόσο δυνατότητες κοινωνικού και δημοκρατικού ελέγχου όσο και επιτήρησης, σε πρωτοφανή στην παγκόσμια ιστορία βαθμό. Το διαδίκτυο αναδεικνύεται στο πιο δημοκρατικό μέσο επικοινωνίας της εποχής μας, αφού αποκεντρώνοντας τα μέσα παραγωγής της πληροφορίας προσφέρει ένα βήμα ελεύθερης δημόσιας έκφρασης, στο οποίο όλοι όσοι συμμετέχουν μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ισότιμα. Είναι ανάγκη λοιπόν να ανταποκριθούμε στην πρόκληση του επαναπροσδιορισμού των όρων χρήσης των δυνατοτήτων αυτών στον κυβερνοχώρο και σε όλους τους τεχνητούς χώρους της πληροφορίας, προστατεύοντας ουσιαστικά τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα όλων, απέναντι σε όσους θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν για μαζική κοινωνική επιτήρηση/έλεγχο και όσους τον θεωρούν απλά έναν ακόμα χώρο εμπορευματοποίησης, δηλαδή τις πολυεθνικές επιχειρήσεις της “Νέας” Οικονομίας και τους κρατικούς μηχανισμούς ελέγχου.

Ιστορική Αναδρομή

Από το άνοιγμα του Διαδικτύου στις πλατιές μάζες των χρηστών μέσω του παγκόσμιου ιστού την δεκαετία του ’90 έως σήμερα έχουν ήδη μεσολαβήσει δυο ιστορικές φάσεις κατά τις οποίες οι δυνάμεις των επιχειρήσεων Νέας Τεχνολογίας επεχείρησαν να το μετατρέψουν σε δυνητική αγορά μεγιστοποιημένης εκμετάλλευσης, κερδοσκοπίας και παραγωγής υπεραξίας. Η πρώτη αφορούσε την μεταφορά μοντέλων της παλιάς οικονομίας στα δίκτυα και κατέρρευσε το 1999 μαζί με τον δείκτη Nasdaq. Η δεύτερη βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την κοινωνική δικτύωση (web 2.0) αν και όλα δείχνουν ότι η εν εξελίξει οικονομική κρίση θα πλήξει και αυτή τη διαδικασία.

Στην πρώτη φάση του διαδικτύου, αλλά πολύ περισσότερο στη δεύτερη αναδύεται η εικόνα μιας τηλε-κοινωνίας η οποία συναποτελείται από δυο δυνάμεις. Τη δύναμη των παραγωγών πληροφοριών (απλοί χρήστες, μικρές εταιρίες παραγωγής λογισμικού, εταιρίες παραγωγής κάθε είδους πληροφοριών, κοινότητες κοκ) και τη δύναμη των διαχειριστών-διαμεσολαβητών (μεγάλες εταιρίες λογισμικού, δίκτυα κ.α.). Οι δυνάμεις αυτές δεν έχουν αναγκαστικά κοινά συμφέροντα και συχνά ασκείται κριτική της άμισθης εκμετάλλευσης του πνευματικού έργου της πρώτης από την δεύτερη, όπως συμβαίνει π.χ. σε δίκτυα τύπου facebook, myspace, youtube κ.α.

Ενώ οι εταιρίες δρουν με τρόπο που προωθεί την κυριαρχία της εμπορευματικής λογικής στο διαδίκτυο, εθνικοί και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρούν να το ελέγξουν και να το αστυνομεύσουν, διευκολύνοντας την κατακράτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιχειρώντας τον έλεγχο της ιδιωτικής ροής πληροφοριών (απαγορεύσεις σχετικές με τη διακίνηση προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας, δημιουργία μητρώων κίνησης χρηστών στα δίκτυα από εταιρίες και αρχές ασφαλείας κοκ).

Οι αρχές πάνω στις οποίες θα οικοδομηθούν οι νέες δημόσιες επικοινωνίες και η πληροφορική υποδομή μας, μπορεί να έχουν σημαντικές πολιτικές συνέπειες στην οργάνωση και την ενίσχυση της κοινωνικής παρέμβασης στα τεκταινόμενα στο δημόσιο βίο, ή αντίθετα να επιφέρουν τη συρρίκνωσή της.. Διακυβεύματα όπως ο επαναπροσδιορισμός των πνευματικών δικαιωμάτων, η ελευθερία της ανταλλαγής αρχείων, τα πρότυπα αρχείων που χρησιμοποιούνται στην διοίκηση και την κοινωνία κ.α. ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την δημοκρατία σε ένα κοντινό μέλλον όπου όλο και περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες δραστηριότητες θα διαμεσολαβούνται από το διαδίκτυο και τις ΤΠΕ.

Αν αφήσουμε εταιρίες και κρατικούς οργανισμούς να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να επιτηρούν τον προσωπικό μας χρόνο και το περιεχόμενο των επικοινωνιών μας στην κατεύθυνση του πολιτικού ελέγχου και της παραγωγής κέρδους, τότε θα έχουμε επιτρέψει στην «τηλεοπτική δημοκρατία» να μετεξελιχθεί και να καταδυναστεύσει τις ζωές μας με αμεσότερο και απείρως πιο επικίνδυνο τρόπο από ότι συμβαίνει σήμερα. Τα δίκτυα σήμερα είναι ένα σημαντικό πεδίο πάλης για την διαμόρφωση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων όλων μας στην νέα εποχή.

Η στρατηγική μας κατεύθυνση

Διεκδικούμε ένα δυνητικό παγκόσμιο χώρο πληροφοριών, ελεύθερο και δημόσιο. Να αποσυνδέσουμε τον χρόνο και τις δυνητικές μας κοινότητες από την επικυριαρχία της αγοράς και την εμπορευματοποίηση. Δεν θέλουμε οι χρήστες του διαδικτύου να είναι δωρεάν γρανάζια παροχής περιεχομένου κάποιας μηχανής παραγωγής κέρδους, ούτε στόχοι προσωποποιημένου μάρκετινγκ. Θέλουμε να οικειοποιηθούμε τα Νέα Μέσα και να αντλήσουμε από την παγκόσμια πλέον εμπειρία χρήσης τους και την διευκόλυνση της πολιτικής συμμετοχής που προσφέρουν, νέες ιδέες και δυνατότητες (για την ιδιοκτησία, την διαβούλευση, την δημοκρατία) στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης, της δημοκρατίας και στην προοπτική του Σοσιαλισμού. Η ενίσχυση και η διευκόλυνση των συνεργατικών δυνατοτήτων που παρέχεται από τα νέα μέσα, και η κουλτούρα μοιράσματος και προσφοράς που διατρέχει πολλές ενεργές διαδικτυακές κοινότητες, αποτελούν σημαντικά στοιχεία που μπορούν να συνεισφέρουν σε μια τέτοια κατεύθυνση.

Ενάντια στο Ψηφιακό χάσμα

Μια κοινωνία στην οποία κάποιοι θα έχουν πρόσβαση στον κόσμο των πληροφοριών, ενώ άλλοι δεν θα έχουν, θα είναι μοιραία μια κοινωνία που αναπαράγει και ενισχύει τις ταξικές ανισότητες και την αδικία. Στόχος μας είναι η πρόσβαση στη γνώση και στον πληροφοριακό πλούτο του διαδικτύου να είναι κοινή και ισότιμη, ακριβώς όπως κοινή και ισότιμη θέλουμε να γίνει η πρόσβαση όλων μας στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας καθώς και στις υπηρεσίες της παιδείας, της υγείας και των τηλεπικοινωνιών. Τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα μας, μεγάλες μερίδες του πληθυσμού, στερούνται αυτό το δικαίωμα (και συχνά δεν γνωρίζουν καν πως το στερούνται), ενώ μια νέα διάκριση κάνει την εμφάνιση της χωρίζοντας τους πολίτες σε “πληροφοριακά φτωχούς” και “πληροφοριακά πλούσιους”. Το Ψηφιακό Χάσμα που χωρίζει τους μεν από τους δε, γίνεται ένα ακόμα κοινωνικό σύνορο – φραγμός ενάντια σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει από το 2005 διακηρύξει τη βούληση της να καταπολεμήσει το Ψηφιακό Χάσμα, όμως η επιλογή της να το επιδιώξει στηριζόμενη βασικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην επίτευξη αυτού του στόχου. Προβληματικές άλλωστε από την άποψη αυτή (αλλά όχι μόνο) υπήρξαν και οι κατευθύνσεις για ιδιωτικοποίηση των βασικών εθνικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων και δικτύων. Οι ΤΠΕ δεν είναι προσβάσιμες σήμερα από όλους, τόσο για οικονομικούς, όσο και κοινωνικούς ή πολιτισμικούς λόγους, κυρίως όμως διότι η ουσιώδης χρήση και η εκμετάλλευσή τους προϋποθέτει μια γενικότερη παιδεία: το πληροφορικό χάσμα δεν είναι παρά άλλη μια εκδοχή του χάσματος παιδείας και εκπαίδευσης μέσα στις κοινωνίες και μεταξύ των κοινωνιών του πλανήτη.

Φτωχοί, μετανάστες αλλά και μεγάλης ηλικίας συμπολίτες μας π.χ. μένουν ακάλυπτοι από μια πολιτική καταπολέμησης του ψηφιακού χάσματος η οποία στην πραγματικότητα δεν τους συμπεριλαμβάνει.

Και εντός του διαδικτύου όμως, η επιχειρούμενη τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα μας σύνδεση των παρόχων πρόσβασης με παρόχους περιεχομένου δημιουργεί αφενός κινδύνους για την ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο και αφετέρου εν δυνάμει νέες διαδικτυακές διακρίσεις καθώς η κατεύθυνση θα είναι κάποιοι χρήστες να διαθέτουν καλύτερες υπηρεσίες και πρόσβαση σε αναβαθμισμένο περιεχόμενο σε σχέση με την πλειονότητα του πληθυσμού.

Δημόσιος χώρος πληροφοριών

Το Διαδίκτυο και οι ΤΠΕ άνοιξαν τις ιδιωτικές μας τηλεπικοινωνίες στο δημόσιο χώρο. Στις ΤΠΕ ενυπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης της σχέσης των πολιτών με τη διοίκηση και την πολιτική αλλά και δυνατότητες χειραγώγησής της. Οι πρόσφατες εμπειρίες από τα κινήματα δημοσιογραφίας των πολιτών και αντιπληροφόρησης που παρακάμπτουν τη διαμεσολάβηση των ΜΜΕ και μεταφέρουν σταδιακά την δυνατότητα της ενημέρωσης/πληροφόρησης στους ίδιους τους πολίτες, ενδέχεται να αποτελούν εκφάνσεις αυτής της δυνατότητας. Ελπιδοφόρα είναι ακόμα τα κινήματα πολιτών που οργανώνονται ή και δημιουργούνται μέσα στο διαδίκτυο, βρίσκουν τρόπο να εκφραστούν και να συντονιστούν μέσω αυτού, δημιουργώντας έτσι, τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δικτύων καλά ενημερωμένων ενεργών πολιτών και μιας κοινής σφαίρας δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης που δεν μπορεί εύκολα να τεθεί υπό τον έλεγχο καμίας εξουσίας, ιδιωτικής ή κρατικής.

Το διαδίκτυο σήμερα και οι ΤΠΕ αναδεικνύονται σε προνομιακό πεδίο διάχυσης τη γνώσης αλλά και κρίσιμων πληροφοριών της δημόσιας σφαίρας, όπως π.χ της δημόσιας διοίκησης. Στο νέο αυτό πολύπλοκο, πολυμεσικό περιβάλλον είναι κρίσιμη η πρόσβαση όλων στις δημόσιες πληροφορίες. Η γραφειοκρατία του συγκεντρωτικού οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου φαντάζει μέσα στο νέο χωρίς όρια περιβάλλον του διαδικτύου σαν τεχνικό εμπόδιο το οποίο πρέπει να παρακαμφθεί, εφόσον στρέφεται κατά της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των νέων δικτύων των ενεργών πολιτών. Οι ορατές δυνατότητες δημιουργούν αιτήματα απλούστευσης και εξορθολογισμού των γραφειοκρατικών διαδικασιών και των δυσκίνητων συγκεντρωτικών σχημάτων. Ιδιαίτερα παράλογη σε ένα πληροφορικό σύμπαν το οποίο έχει στο κέντρο του την άμεση διαθεσιμότητα κάθε είδους δεδομένων είναι η απόκρυψη (εσκεμμένη ή μη) δημόσιας πληροφορίας αλλά και η υπό περιορισμούς διάθεσή της.

Οι δημόσιες πληροφορίες δεν μπορούν να είναι ιδιοκτησία κανενός άλλου παρά της κοινωνίας. Και αυτό γιατί αποτελούν στοιχεία ενός νέου δημόσιου χώρου, ανοικτού και απαιτητικού ως προς την διάθεση δεδομένων και πληροφοριών που απευθύνονται σε αυτόν. Αυτό αφορά π.χ. και τις εκπομπές της ΕΡΤ, τα Δελτία Τύπου κάθε Υπουργού, τις προκηρύξεις δημόσιων έργων, τα αποτελέσματα διαγωνισμών αλλά και τα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ και αποφάσεις Συνόδων Κορυφής.. Μέσα από το αίτημα για δημόσια πληροφορία προβάλλει προφανώς το αίτημα του δημόσιου ελέγχου των δημόσιων πεπραγμένων. Έτσι η ιστορική ανισορροπία πληροφόρησης κράτους/πολίτη μπορεί να αναστραφεί μέσω του διαδικτύου και της κουλτούρας της πληροφορίας που φέρει σαν κινηματικό του αίτημα: το ελάχιστο δυνατόν των πληροφοριών από τους πολίτες προς το κράτος, το μέγιστο από το κράτος προς τους πολίτες. Μια από τις δυνατότητες που προσφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο είναι και η δημιουργία αναχωμάτων διαφάνειας στη διαφθορά.


Ελευθερία της έκφρασης, ατομική και κοινωνική ασφάλεια

Κάθε πολίτης χρήστης των ΤΠΕ έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ορίζει την τύχη των δεδομένων που παράγει και διανέμει στον παγκόσμιο ιστό, στα δίκτυα και τις ΤΠΕ. Ούτε οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, ούτε οι μεγάλες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, πληροφορικής και internet έχουν το δικαίωμα να κατακρατούν δεδομένα χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη των υπηρεσιών τους. Αλλά και αυτή ακόμα η συγκατάθεση πολλές φορές μπορεί να είναι εκβιαστική ή προϊόν παραπλάνησης. Ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός αυστηρού νομικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να οριστούν κανόνες χρήσης της προσωπικής πληροφορίας, όχι μόνο σχετικά με την διάθεσή της, αλλά και με την αποθήκευση και την επεξεργασία της, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα.

Καταδικάζουμε τις προσπάθειες ελέγχου και παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών που εκπορεύονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προωθούνται με την επίφαση δημοκρατικής νομιμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ζητάμε την άμεση απόσυρση κάθε μέτρου που εντάσσεται στη λογική του Ευρω-φακελώματος και έχει ληφθεί στο όνομα της δήθεν ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Η αυξανόμενη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Η.Π.Α. στο πεδίο αυτό εντείνει την απειλή για τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών και την ελευθερία των τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και του Ίντερνετ.

Μέχρι σήμερα τόσο εξαιτίας της ίδιας της τεχνολογικής φύσης του διαδικτύου (άναρχο, άκεντρο, ανέλεγκτο), όσο και επειδή οι κοινότητες των χρηστών παγκοσμίως αντιστέκονται (κοινότητες ανοικτού λογισμικού, δίκτυα ανταλλαγής αρχείων, δίκτυα αντιπληροφόρησης και δημοσιογραφίας των πολιτών, κοινότητες ιστολόγων, ομάδες ψηφιακών δικαιωμάτων κ.α.) κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει εφικτό.

Απορρίπτουμε το καθεστώς που έχει επιβληθεί πλέον σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποχρεώνει τις εταιρίες να κρατούν δεδομένα των χρηστών τους για μήνες μετά από την πραγματοποίηση κάθε κλήσης ή συνδιάλεξης ή οιασδήποτε άλλης ενέργειας επικοινωνίας.

Θα πρέπει επίσης να διαφυλαχθεί το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, το δικαίωμα κάθε χρήστη να παραμένει επώνυμος, ψευδώνυμος ή ανώνυμος – εν τέλει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού της επικοινωνίας του. Οι νομικοί ερίζουν ακόμα για το που βρίσκονται τα όρια ανάμεσα στην ασφάλεια και την δημόσια έκφραση, όμως πιστεύουμε ότι και στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει να γίνει η επίκληση της ασφάλειας αφορμή για την περιστολή ή τον έλεγχο των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών των πολιτών. Επιθυμούμε η δημόσια συμμετοχική επικοινωνία που εκτυλίσσεται στις μέρες μας μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας να στηρίζεται στην ανοχή και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι θα καταδικάζουν φαινόμενα λαϊκισμού, ρατσισμού, φασισμού, μισαλλοδοξίας κ.α. με την απόρριψη και την παραγωγή ανταγωνιστικών παραδειγμάτων και όχι δια της καταστολής, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Θέλουμε να κατακτηθεί μια νέα ισορροπία ανάμεσα στα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα, η οποία να οδηγεί και να καθοδηγείται από την αρχή της ανοχής στη διαφορετική άποψη.

Ενίσχυση των κοινοτήτων του ελεύθερου λογισμικού

Δεν μπορεί να υπάρξει ελεύθερος δημόσιος χώρος στα δίκτυα αν δεν είναι ελεύθερα και προσβάσιμα από όλους τα εργαλεία που τον παράγουν και τον συντηρούν. Ο νέος αυτός δημόσιος χώρος πληροφοριών δεν μπορεί να τελεί υπό την ομηρία των ιδιωτικών εταιριών. Το κράτος θα πρέπει σταδιακά να λειτουργήσει πάνω σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα και σε ελεύθερα ανοικτά διαλειτουργικά πρότυπα και μορφότυπους αρχείων, σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.

Οι ΤΠΕ είναι άρρηκτα δεμένες με τη γλώσσα και τις πολιτισμικές μας αντιλήψεις περί οργάνωσης, διοίκησης και πολιτικής. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθούν οι τοπικές πρωτοβουλίες κοινοτήτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απαντούν σε αυτές τις ανάγκες σε επίπεδο λογισμικού. Ακόμα παραπέρα, οι ιδέες του κινήματος για το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα εμπνέουν σήμερα μια σειρά από παρεμφερή εγχειρήματα, όπως η ανοικτή εκπαίδευση, η συνεργατική οικονομία και οι κοινοτικές οργανώσεις, ιδέες που ανήκουν προγραμματικά στον χώρο της οικογένειας των ιδεών της Αριστεράς για την οργάνωση της κοινωνίας. Το ανοιχτό λογισμικό προσφέρει ένα έμπρακτο και επιτυχημένο παράδειγμα της σημασίας των δημόσιων χώρων πληροφορίας και δημιουργίας αλλά και της αποτελεσματικότητάς τους. Παράλληλα, κτίζονται γύρω του κάποια πρότυπα / υποδείγματα διαχείρισης και διανομής κοινόχρηστων πόρων, ενώ επιδεικνύεται η ισχύς και η ευελιξία της συνεργατικής παραγωγής.

Ανταλλαγή αρχείων και πνευματικά δικαιώματα

Όπως πρέπει να είναι ελεύθερα και διαθέσιμα σε όλους τα εργαλεία λογισμικού που αναπτύσσουν οι κοινότητες των προγραμματιστών σε όλο τον κόσμο, έτσι πρέπει να είναι και τα προϊόντα της γνώσης και του πολιτισμού. Η δευτερογενής δημιουργία στηρίζεται στην πρωτογενή και αυτό είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα που σήμερα, περισσότερο από ποτέ πρέπει να προστατευθεί και διαφυλαχθεί προς όφελος όλων. Από τα προϊόντα της επιστημονικής έρευνας, έως τα προϊόντα πολιτισμού είναι κρίσιμο να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων σε αυτά καθώς και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους. Για αυτό και θεωρούμε κρίσιμη την αντιμετώπιση του ζητήματος των πνευματικών δικαιωμάτων. Η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει την δυνατότητα δημοσίευσης, διανομής ενός πνευματικού προϊόντος αλλά δίνει και τη δυνατότητα αντιγραφής του. Μέχρι να οριστικοποιηθούν οι αλλαγές που κυοφορούνται σήμερα στην βιομηχανία παραγωγής προϊόντων πνευματικού χαρακτήρα, θα πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα των πολιτών στην κοινή τους χρήση, δηλαδή το δικαίωμα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πνευματικά “ιδιόκτητα” αρχεία . Οι τεχνολογίες Peer to Peer εκτός από τη χρήση τους για «παράνομη» και μη ανταλλαγή αρχείων. είναι και εξαιρετικά εργαλεία συνεργασίας και συμμετοχής και ως τέτοια πρέπει να προστατευθούν.

Οι προγραμματικοί μας στόχοι

Αναγνωρίζοντας πως οι ΤΠΕ είναι πλέον βασικό εργαλείο πρόσβασης στη γνώση, διεξαγωγής δημόσιας και ιδιωτικής επικοινωνίας, ατομικής ή συλλογικής έκφρασης και τελικά πολιτικής ενδυνάμωσης θεωρούμε κρίσιμη την καταπολέμηση του Ψηφιακού Χάσματος, τόσο σε διεθνές, όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι κρίσιμο ρόλο καλείται να παίξει ο δημόσιος και ο αυτοδιοικητικός τομέας μέσω κοινωνικών επενδύσεων αρχίζοντας από τα σχολεία.

Να μηχανοργανωθούν άμεσα όλες οι σχολικές μονάδες, να εκπαιδευθούν οι καθηγητές και να αλλάξει το σχολικό πρόγραμμα έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που παρέχει η πληροφορική και το διαδίκτυο. Ταυτόχρονα θα πρέπει κάθε μαθητής να διαθέτει υπολογιστή και κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό, στα πλαίσια της καλλιέργειας ενός μοντέλου γνώσης το οποίο θα είναι ανοιχτό, συνεργατικό, αντι-ιεραρχικό.

Στηρίζουμε ειδικά δημόσια προγράμματα, όπως είναι ο «υπολογιστής των 100 δολαρίων» για τη διαμόρφωση προϊόντων και υπηρεσιών προσβάσιμων από όλους ανεξάρτητα από την χώρα κατοικίας ή το εισόδημά τους. Σημειώνουμε, εντούτοις, την ειρωνεία της παροχής φθηνών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε άτομα χωρίς πρόσβαση σε βασική παιδεία(και σε περίθαλψη ή ακόμα και σε επαρκή σίτιση), σε χώρες χωρίς καν υλικά πόσο μάλλον εικονικά δίκτυα και προγράμματα εκπαίδευσης. Ο τεχνολογικός φετιχισμός που χαρακτηρίζει μια φιλελεύθερη αντίληψη, κατά την οποία εργαλεία και τεχνικές μπορεί να επιφέρουν από μόνα τους θετικά κοινωνικά αποτελέσματα είναι μια αφελής και ανιστόρητη αντίληψη που αντιμετωπίζει πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα σαν τεχνικά.

– Ανάπτυξη τοπικών ασύρματων δικτύων σε επίπεδο κοινότητας ή γειτονιάς με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση των κατοίκων και επισκεπτών τους στα πλαίσια δημόσιων βιβλιοθηκών – η φύση και το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να διευρυνθεί μέσω της εκτεταμένης χρήσης των νέων τεχνολογιών.

– Καθοριστικής σημασίας θεωρούμε την δημιουργία ενός προγράμματος δημόσιων επενδύσεων για τη δημιουργία δωρεάν ενσύρματων ή ασύρματων δικτύων υψηλών ταχυτήτων τα οποία θα διαχειρίζονται οι πολίτες σε επίπεδο δήμων.

– Θα πρέπει ακόμα να δημιουργηθούν σχετικά προγράμματα επιδότησης για τις κοινωνικά αδύναμες ομάδες (φτωχοί, κάτοικοι των απομονωμένων περιοχών της χώρας, ηλικιωμένοι) προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην πληροφοριακή επανάσταση.

– Θεωρούμε ακόμα ότι θα πρέπει να αρχίσουν να παρέχονται δημόσιες υπηρεσίες και πληροφορίες μέσα από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, πράγμα που θα τις καταστήσει και φθηνότερες και πιο εύκολα προσβάσιμες από πλευράς τεχνογνωσίας. Η μεταφορά της υπολογιστικής εστίας σε όλο και φορητότερες συσκευές είναι, θεωρούμε, μια σαφής τάση που θα πρέπει να συνυπολογιστεί σε κάθε σχετικό σχεδιασμό.

– Θεωρούμε κρίσιμο να μηχανοργανωθεί στο σύνολο του ο δημόσιος τομέας και να υιοθετηθούν άμεσα και με νόμο τα ανοικτά διαλειτουργικά πρότυπα για όλα τα έγγραφα της διοίκησης.

– Ζητάμε να οργανωθούν και να διατεθούν οι πληροφορίες του δημοσίου με απλό, προσιτό, φιλικό τρόπο προς τον κάθε χρήστη τους και επαναχρησιμοποιήσιμο από όλους, αλλά και με επαρκή και συνεπή σημασιολογική τεκμηρίωση βασισμένη και αυτή σε υπάρχοντα ανοικτά πρότυπα. Να αναθεωρηθεί το καθεστώς τυχόν περιορισμών στην διάθεση αυτών των πληροφοριών προς όφελος των πολιτών.

– Θα πρέπει να αναπτυχθεί και να υιοθετηθεί από τη διοίκηση η χρήση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την χρήση ανοικτού λογισμικού οι ωφέλειες είναι άμεσες αφού μεταξύ άλλων π.χ. το δημόσιο θα απαλλαχθεί από την υποχρέωση καταβολής αδειών χρήσης, θα αποκτήσει έλεγχο της τεχνικής υποδομής του ενώ θα ενισχυθεί η ιθαγενής παραγωγή λογισμικού.

– Έχουμε σαν στόχο να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ακυρωθεί άμεσα από το κοινοβούλιο η παράνομη μονοπωλιακή συμφωνία του ελληνικού δημοσίου με την Microsoft.

– Το αίτημα για διαφάνεια, όντως στην ουσία του πολιτικό, μπορεί να επαναδιατυπωθεί σήμερα στην νέα τεχνολογική βάση και δυνατότητα που προσφέρουν σήμερα τα δίκτυα και οι υπολογιστές, με γνώμονα τα παραπάνω σημεία. Νέες μορφές κοινωνικού ελέγχου μπορούν να ενδυναμώσουν τη λειτουργία του κράτους, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του χωρίς τις καταχρήσεις της γραφειοκρατίας. Η δημόσια ανάρτηση συναλλαγών του δημοσίου, πρακτικών ή εγγραφών συνεδριάσεων, η ανάρτηση του μέσου χρόνου εξυπηρέτησης κάθε πολίτη, η δυνατότητα υποβολής και κοινοποίησης διαμαρτυριών και παρατηρήσεων από πολίτες και φορείς, η δωρεάν διάθεση σε ηλεκτρονική μορφή της ΕτΚ, η άμεση δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων από την ΕΣΥΕ κοκ. είναι μέτρα που είναι εύκολα εφικτά και μπορούν να συνεισφέρουν στην δημόσια λογοδοσία και την διαφάνεια.

έλουμε να επιτραπεί η μη-εμπορική χρήση των πνευματικών προϊόντων στο διαδίκτυο από κάθε κοινότητα και πολίτη και να προστατευθούν κεντρικά τα δικαιώματα των δημιουργών. Αντίθετα θεωρούμε πως πρέπει να διώκεται η εμπορική καπηλεία της δουλειάς των δημιουργών. Μια δημόσια οικονομία των πνευματικών προϊόντων κάθε είδους μπορεί να διαφυλάξει τόσο το κοινωνικό δικαίωμα χρήσης όσο και το ατομικό δικαίωμα του εκάστοτε παραγωγού. Σημαντικό ρόλο σε μια αριστερή αντιπρόταση για την ψηφιακή δημιουργία θα πρέπει να παρέχουν τα σχήματα αδειών τύπου Creative Commons, Copyleft και άλλες συναφείς μορφές συλλογικής κοινής χρήσης και διάδοσης των πνευματικών έργων. Οι ιδέες αυτές και οι μορφές αυτές διάθεσης πνευματικών προϊόντων, που οδηγούν πέρα από το ιδιοκτησιακό μοντέλο στην διαμόρφωση μιας συλλογικής κοινοκτημοσύνης κάθε λογής πόρων, μπορούν, πιστεύουμε, να φανούν χρήσιμες και να παράσχουν έμπνευση και σε άλλους χώρους οικονομικής και πνευματικής δραστηριότητας.


Ομάδα internet του Συνασπισμού

Απρίλης 2009

Advertisements

Filed under: Κείμενο, ,

One Response

 1. Ο/Η bitfree2all λέει:

  Ζητάμε την στήριξη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και γενικότερα όλων των προοδευτικών ελληνικών κομμάτων για την ΑΜΕΣΗ προώθηση των κάτωθι 4 μέτρων.

  Πιστεύουμε ότι ανταποκρίνονται και συμφωνούν με τις προγραμματικές σας θέσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται εδώ.

  Κάντε μαζική την συμμετοχή στο Facebook group και φέρτε το θέμα στην Βουλή και σε μαζικούς φορείς αφού έχετε αυτή την δυνατότητα σαν κοινοβουλευτικό κόμμα.

  Για περισσότερες πληροφορίες, προτάσεις, απορίες ή συντονισμό δράσης στο Facebook ή στο petros.sarantopoulos@yahoo.gr.

  ——————————————-

  ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
  http://www.facebook.com/group.php?gid=105946675970

  Δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία και Δωρεάν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους Πολίτες

  Free e-Books and Free Broadband Internet access to all Citizens

  ————————————————

  Διεκδικούμε από την πολιτεία τέσσερα (4) μέτρα

  1. Δωρεάν συνδρομή ευρυζωνικής πρόσβασης σε κάθε σπίτι στην Ελλάδα ταχύτητας τουλάχιστον 8Mbps

  2. Δωρεάν χρονομίσθωση (leasing) προσωπικού υπολογιστή από όλους

  3. Δωρεάν χρονομίσθωση (leasing) συσκευής ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων (“e-book reader”) από όλους

  4. Δωρεάν πρόσβαση του πολίτη σε όλα τα έγγραφα της δημοσίας διοίκησης και στα ηλεκτρονικά βιβλία (σε ηλεκτρονική μορφή) χωρίς υποχρέωση ατομικής πληρωμής πνευματικών δικαιωμάτων

  Καλούμε τα πολιτικά κόμματα να υιοθετήσουν τα αιτήματα αυτά και την κυβέρνηση να τα υλοποιήσει.
  ————————————————-

  Μετά τους δρόμους, το νερό, το ηλεκτρικό και το τηλέφωνο,
  η πληροφορία, η γνώση και η δωρεάν πρόσβαση από όλους σε αυτές
  είναι η υποδομή του μέλλοντος.

  Aς βιαστούμε αυτή τη φορά.

  ————————————————-
  Ερωτήσεις και απαντήσεις

  Συλλογή αξιόλογων σχετικών δημοσιευμάτων απο τον τύπο (12.8ΜΒ)
  http://rapidshare.com/files/231767077/B2_SYZEFXIS-POLITON.zip

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: